Südamest tänu kõigile konkursil osalejatele,
žürii liikmetele, toetajatele ja kaasamõtlejatele!  
2018.aastal ootasime igas vanuses loodussõpru osalema konkursil "Vaatan puud, näen siili. Märkamise lood loodusest”. 
Konkursi teemaks oli looduses detailide märkamine. Konkursile ootasime fotosid koos lugudega, millel on elus või eluta looduse osa, aga pildil kujutavad midagi muud. Näiteks vana känd kui metsavana, kes omas rütmis mööda metsasid ringi matkab. Mõni märkamine on looduses käies kohapeal, mõni hiljem varasemalt tehtud pilte vaadates. Konkursile saadetud pildi lahutamatu osa oli foto pealkiri koos looga.  
Töid hindas žürii koosseisus: Kostivere Kultuurimõisa kultuurijuht Irina Pärila, Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt, teadur Liisa Puusepp, SA Pokumaa tegevjuht Nele Hendrikson, hobifotograaf ja TTÜ fotoklubi eestvedaja Marko Vilberg.
 
Konkursi kokkuvõttev õhtu toimus 15.märtsi õhtul Jägala-joa piirkonnas, kus matkasime, jagasime auhindu, jõime sooja jooki, nautisime lõkkesoojust ja -valgust ning uudistasime
laternate valguses konkursile esitatud töödest koostatud rändnäitust. Rändnäitus
(ilmastikukindel) hakkab käima oma rada, et pakkuda elamusi ka teistele
loodussõpradele :)


Konkursi toetaja, aitäh:   
 

Eriauhindade väljapanijad, siiras tänu: 

           
      

   
       
     
   
       

    

Põnevaid märkamisi!

2018.a konkursile laekunud fotod: